Planujecie Państwo dokonać inwestycji w gospodarstwie rolnym, a może inwestycja jest już rozpoczęta?

Często okazuje się, że rozliczanie podatku VAT przez Rolników jest dużo korzystniejsze niż zwolnienie z VAT. Udzielamy szczegółowych, bezpłatnych porad oraz analiz w celu ustalenia, które z rozwiązań podatkowych będzie dla Państwa korzystniejsze.

Obecnie Rolnicy mają do wyboru dwie formy rozliczania się z fiskusem:
1.rozliczanie się na zasadach ryczałtu
2.rozliczanie się na zasadach ogólnych

Pierwsza forma rozliczania polega na tym, że kwota ryczałtu (5% ceny sprzedaży netto) jest wypłacana Rolnikowi przez nabywcę produktów rolnych. Rolnicy „ryczałtowi” są zwolnieni z wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji sprzedaży, składania w urzędach skarbowych deklaracji VAT, dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego.

Wyżej opisana forma opodatkowania jest dość wygodna, lecz nie zawsze opłacalna.
Obecnie większość Rolników płaci wyższy podatek VAT (8% i 23%) przy zakupie materiałów do produkcji rolnej, niż pobiera podatek VAT (5% lub 8%) przy sprzedaży swoich produktów.

Jak wygląda rozliczanie się na zasadach ogólnych?

Przeanalizujmy tą sytuacje na przykładzie :

Gospodarstwo Państwa Kowalskich dokonało sprzedaży w miesiącu produktów rolnych za kwotę 12 000 zł (netto):
12 000 zł (netto) + 960 zł (podatek VAT 8%) = 12.960 zł (brutto)

Państwo Kowalscy dokonali w tym samym miesiącu zakupów na kwotę 12.000 zł (netto)
12.000 zł (netto) + 2760 (podatek VAT 23%) = 14.760 zł (brutto)

Podatek VAT, który odzyskają Państwo Kowalscy;
2760 zł – 960 zł= 1.800 zł

Najczęstsze zakupy zawierające 23% VAT, dokonywane przez Rolników to np. środki ochrony roślin, paliwo do maszyn rolniczych, części do maszyn rolniczych, pasze dla zwierząt.
W przypadku dokonywania większych inwestycji w gospodarstwie jak np. zakup nowego ciągnika lub budowa, rozbudowa pomieszczeń gospodarczych, przejście na VAT może okazać się bardzo opłacalne.

5 Kroków do przejścia na VAT rolniczy

Przedstawiamy Państwu 5 prostych kroków do przejścia na VAT rolniczy. Po podpisaniu umowy z Naszym biurem, zapewniamy niezbędną pomoc rachunkowo-podatkową oraz pełną obsługę z Urzędem Skarbowym:

  1. Uzyskanie numer REGON w urzędzie statystycznym,
  2. Wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 170 zł na konto urzędu miasta właściwego miejscowo dla urzędu skarbowego,
  3. Złożenie w urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia przejścia na VAT rolniczy,
  4. Podanie w Urzędzie Skarbowym numeru konta, na który ma wpływać zwrot podatku,
  5. Zawarcie umowy z biurem księgowym na prowadzenie ewidencji VAT.

Zadzwoń już dzisiaj 43 827 21 96 lub napisz na biuro@sowasieradz.pl