• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
  • prowadzenie ewidencji podatkowej – ryczałtu ewidencjonowanego
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osbów fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
  • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych i przekazywanie do właściwych urzędów

Zadzwoń już dzisiaj 43 827 21 96 lub napisz na biuro@sowasieradz.pl